GRATIS FRAGT i webshoppen ved køb over 500 kr.

Vi holder ferielukket i uge 28, 29 og 30

Flagregler

flagregler

Brug Dannebrog korrekt

Der findes ingen egentlige flaglove og -regler for, hvordan man bruger Dannebrog korrekt. Kun findes der nogle forordninger og cirkulærer vedrørende militære regler. Men der er efterhånden opstået en vis praksis og et "Flagreglement". Grundlæggende skal man ære og respektere Dannebrog. Det bør ikke være laset, snavset eller falmet.

Du kan læse mere om flagregler på Danmarks Samfundets hjemmeside eller Justitsministeriets hjemmeside

Flagregler

Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for "Fanden".

Her kan du se flere regler:

 • Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.
 • Et flag bør ikke røre jorden.
 • Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
 • En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.
 • Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt. Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive brændt på forbrændingsanstalten.
 • Flagets højde må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal standerliget (højden på flaget) være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden. Hvis stangen sidder på tag og væg må flagets størrelse bero på et skøn. På skråtstillede stænger kan en tommelfingerregel være, at standerliget er ca. 1/3 af stangens længde.
 • Dannebrogs proportioner: 3: 1: 4,5 +0,75 til slid, (Forordning af 11.7. 1748)
 • Stormflag kan anvendes ved stærk blæst eller storm på flagdage. Stormflaget er som regel 2-3 størrelser mindre end det sædvanlige flag, men højden på flaget kan være helt ned til 1/10 af stangens højde. 
 • Bruges Dannebrog til dekoration på f.eks. en væg skal de kvadratiske felter vende opad.
 • Anvendes Dannebrog på en kiste skal de kvadratiske felter ligge over kistens hovedende.
 • Dannebrog bør aldrig anvendes som dug, sengetæppe eller til lignende formål.

Flagning på halv stang

Når man flager på halv stang skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.

Ved begravelser/bisættelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Ved dødsfald kan man på dagen for dødsfaldet flage på halv stang til solnedgang. Sker dødsfaldet sent på dagen kan man i stedet flage den efterfølgende dag.

Flagning med udenlandske flag

Der er ikke længere forbud mod at hejse udenlandske flag og det er således tilladt for alle, både privatpersoner, virksomheder og det offentlige, at flage med flag fra fremmede nationer. Vi henstiller til, at de generelle regler vedr. hejsning ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00, og nedhaling ved solnedgang følges i lighed med flagning med Dannebrog.

Dannebrog skal altid hejses før de andre flag og hales til sidst. De øvrige landes flag skal sættes i alfabetisk rækkefølge efter landenes navn på fransk, startende fra venstre. D.v.s. at det tyske flag (Allemagne) og det østrigske (Autriche) skal være længere til venstre end f.eks. det svenske. Hvis Dannebrog er placeret i midten, placeres først til venstre herfor, derefter til højre og så fremdeles: E C A Dannebrog B D F.
På Danmarks-Samfundets hjemmeside kan du læse mere om den korrekte rækkefølge ved flagning med flere nationer: http://danmarkssamfundet.dk/flag-og-faneraekkefoelge/

Flagning med EU flaget samt andre overstatslige flag

Overstatslige flag er flag der repræsenterer organisationer eller foreninger med medlemmer fra flere lande, bl.a. EU, FN, Nato og Nordisk Råd.

Disse flag kan frit bruges sammen med eller uden Dannebrog. God skik er dog, hvis man har mulighed for det, at flage med Dannebrog på den primære stang mens det andet flag placeres på den sekundære stang.

Overstatslige flag er ikke underlagt samme flagningstider som Dannebrog og må derfor gerne være hejst hele døgnet uden at være belyst. Overstatslige flag har status som reklameflag og man skal være opmærksom på, at flagning med sådanne flag giver indtryk af et tilhørsforhold med den givne organisation. Flaget bør derfor ikke bruges af borgere i lande som ikke er medlem af den givne organisation.

Er der spørgsmål, som ikke er besvaret på denne side, skal vi gøre vores bedste for at råde bod på det. Du kan også sende os en mail: stilling@stilling-flag.dk eller ring med jeres spørgsmål på 45 87 14 00.

 

Har du spørgsmål?

Ønsker du at blive ringet op?

Vi besvarer dine flag-spørgsmål.

Telefontid
Mandag-torsdag                   8.30-16.00
Fredag                                    8.30-15.00
Dagen før en helligdag        8.30-15.00
 

Afhentning af varer kan ske efter aftale.